Hvad lærer vi - og hvornår?

Undervisnings- & periodeplaner

Undervisningsplanerne


Her finder du undervisningsplanerne i detaljeret form (pdf) for følgende fag:

Specialundervisning


Specialundervisningen er hos os delt i to: Den ene del er specialundervisning, der er bevilget som SPS (specialpædagogisk støtte). Den anden del er specialundervisning, hvor vi finder det gavnligt.


Se vores procedure for håndtering af specialpædagogisk støtte, samt matematik-, læse- og skriveudfordringer:

Periodeplanerne


Her finder du periodeplan for 5. - 9. klasse.


Egentlige planer for 1. - 4. klasse foreligger ikke, da fagperioderne af pædagogiske årsager ikke ønskes låst fast i en bestemt rækkefølge.

Årsplaner


Årsplaner med beskrivelser af hovedfag i de enkelte klasser - samt beskrivelser af øvrige fag i de enkelte klasser er under udarbejdelse.