Medarbejdere, bestyrelse & udvalg

Vores team

Skolens medarbejdere

Bestyrelsen


Kontakt bestyrelsen:
mail: bestyrelsen@steinerskolen-vejle.dk
eller tlf. 61 71 43 07 (Bjerke Lunding Christensen)

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand og ordinært medlem:
Bjerke Lunding Christensen

Funktion i bestyrelsen:
Forældrerepræsentant valgt på generalforsamlingen i 2018.
Bestyrelsesformand siden januar 2019.


Næstformand og repræsentant fra antroposofisk selskab Vejle:
Endrik Maat


Ordinært medlem:
Casper Grane


Ordinært medlem:
Marianne Dyøe


Udpeget medlem:
Line Vinsten


Repræsentant fra Naturbørnehaven:
Simone Johnstad Christensen

Suppleanter:

Suppleant:
Julia Rasch


Suppleant:
Maria Wind


Øvrige:
Ledelsesrepræsentant:
Martin Kondrup


Medlem fra Antroposofisk Selskab:
Endrik Maat


Medarbejderrepræsentanter:
Tanja Broch og Sarah Elvekjær

Udvalg


Bygge- og vedligeholdelsesudvalg:

Martin Kondrup, Adam McShane, Simone Johnstad


Økonomiudvalg:

Martin Kondrup, Endrik Maat, Hanne Ladegaard, Simone Johnstad


PR-udvalg:

Martin Kondrup, Betina Normann


Bazarudvalg:

Sif Eltoft og Lisa Kongsted


Julebazar:
Bazaren på Steiner skolen i Vejle har eksisteret siden skolens start.


Bazaren er et fantastisk arrangement,der afholdes den sidste lørdag i november. Det er et arrangement, som forældrene er initiativtagere til, og det er udelukkende baseret på, at det er forældrene, der laver arbejdet på og omkring Bazaren.


Bazaren skal ses som et socialt arrangement, hvor vi har en hyggelig dag for både elever, lærere, forældre, bedsteforældre, venner og hvem der ellers har lyst til at komme. Målet er samtidig at tjene lidt penge ind, som gives til skolen.

unsplash