Den enkelte og fællesskaberne

Det sociale liv i skolen

De sociale spilleregler


For at være bedst muligt i stand til at agere i vores moderne samfund, er det vigtigt at de sociale spilleregler øves. Vi ønsker at give børnene mulighed for at udvikle sig optimalt på det individuelle plan, og samtidig have fokus på egen rolle i fællesskaberne.

 

Vi tilstræber at opbygge en social kultur byggende på bl.a. tillid, hjælpsomhed, tilgivelse og tolerance. Vi har klare nedskrevne ordensregler: klik her for at læse mere.


På skolen ser vi barnet ud fra et fysisk og psykologisk aspekt – men også et åndeligt aspekt.


Alle mennesker har en kerne af idealer og potentialer, som er helt individuel.

Det enkelte barn


Barnets udvikling er i centrum, og derfor følges barnet tæt af en klasselærer, der særligt i de mindre klasser er massivt til stede. Som klasselærer må man vinde bred indsigt i og forståelse for det enkelte barn. Vi ønsker, at alle børn føler sig set, og at forældrene føler trygheden i dette.


For at varetage denne opgave bedst muligt samarbejder klasselæreren tæt med både forældre, faglærere, SFO-personale, sundhedsplejerske, TCBU og i de ældre klasser med uu-vejleder.


Barnet i fællesskabet


Tidens børn skal være i stand til at agere på utroligt mange sociale arenaer; skole, forskellige familiekonstellationer, venskaber, fritidsfællesskaber osv. Det kræver meget af barnet at kunne stå stærkt i sig selv i disse forskellige fællesskaber. Derfor gør vi meget ud af at øve børnene i at kunne stå fast på egne grænser og overbevisninger. Samtidig lærer de at være tolerante og udvise empati og rummelighed overfor hinanden i fællesskabet.


De sociale medier


Nutidens børn agerer også i sociale ”fællesskaber” på internettet. Vi oplever, at børnene allerede fra 3. klasse fortæller om oplevelser på nettet, som vi som voksne ikke er en del af. Disse ”fællesskaber” er børnene typisk helt alene i og følelsesmæssigt ikke rustet til.


Vi opfordrer til, at forældrene har bevidsthed om, at børnenes tilstedeværelse på de sociale medier påvirker børnene og de fællesskaber, som de agerer i på skolen og i fritiden. Hverken forældre eller skolens personale har reelt mulighed for at vide, hvad der foregår og hvilken påvirkning det har på børnene og deres øvrige sociale liv. Vi ser det derfor som en stor fælles opgave, at vi alle er meget opmærksomme på dette, og forsøger at støtte børnene bedst muligt.


Forældrene i fællesskabet


Ligesom børnene, der træder ind i nye fællesskaber, når de starter i skole, således gør også forældrene. Dette fællesskab bygger på et ønske om, at alle deltager aktivt for at skabe en skole, der er fælles for alle børn.


På vores skole ønsker vi, at forældrene ser sig selv som en del af et givende fællesskab. Dette fællesskab vokser og udvikler sig helt fra de små klasser til eleverne er færdige på skolen. På skolen har vi bl.a. obligatoriske forældremøder, som er et forum, hvor forældrene kan få afstemt forventninger om sociale spilleregler sammen og med klasselæreren.

Forældrene spiller en stor rolle i børnenes opfattelse af det sociale liv på og omkring skolen. Børnene har brug for gode rollemodeller, der udtrykker at det er betydningsfuldt, at være en del af et fællesskab. Ligeledes har de brug for, at forældrene interesserer sig – ikke kun, hvad deres eget barn laver, men også for hvem de andre børn og voksne er. Det er rart at have gode venner, og det er rart at opleve, at ens gode venner har forældre, der også er rare at være sammen med.


Dette er med til at styrke børnene og deres relationer til hinanden og det fællesskab, som de er en del af. Når forældrene udviser respekt og anerkendelse over for andre børn og forældre, vil børnene herved få en bedre forståelse for, hvordan man for eksempel selv må lære at forstå, hvordan andre er og har det.

"Et sundt socialt miljø har stor betydning for børnenes evne til at indlære"

Trivsel & antimobning

Som en del af vores procedurebeskrivelser har vi beskrevet, hvordan vi arbejder med antimobning på skolen. Det giver klarhed og tryghed for alle, at redskaberne og metoderne til disse problematikker er definerede.