Kontakt os


Kontores åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 8.00 - 14.30

Telefontid: mandag - fredag
fra kl. 8.00 - 13.00 

Telefon. 75 83 03 20

kontoret@steinerskolen-vejle.dk

Skoleleder

Martin Kondrup 

Telefontid: Mandag - fredag

fra kl. 08.00 - 13.00

Tlf. 75 83 03 20

martin@steinerskolen-vejle.dk

SFO åbningstider:

Mandag - fredag:

fra 7.00 -8.00 og fra 13.00 - 16.30
Tlf. 21 18 96 74

Naturbørnehaven Birkely

Telefontid alle skoledage 11.00 - 12.00
Tlf. 29 28 57 02

kontoret@steinerskolen-vejle.dk

Du finder os her:


Øvrige kontakter:


Skolens bankforbindelse
Merkur Vest, De Mezas Vej 1-3
8000 Aarhus C
Reg. nr. 8401 Konto nr. 4200319


Skolens arbejdsmiljørepræsentant

Christina Karlsson
christina@steinerskolen-vejle.dk

Eksterne samarbejdspartnere


Skolens sundhedsplejerske
Nye oplysninger på vej.


76 81 55 75 (Sundhedsplejens sekretær)
Læs mere om Vejle Kommunes Sundhedspleje på www.sundhedsplejen.vejle.dkUU vejledning
Uddannelsesvejleder
Ann Storbank Andersen

Mail: astan@vejle.dk

Mobil: 21 14 95 37


Kollektiv vejledning for alle elever i overbygningen
UU Vejles team ”Uddannelse og Job” forestår den kollektive vejledning om uddannelse og job for alle elever i 7.- 9. klasse.


Den kollektive vejledning omfatter:
• Introduktion til ungdomsuddannelser
• Orientering om uddannelsessystemet
• Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
• Introduktionskurser i 8. klasse
• Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan
• Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk
• Informationsmøder for elever og forældre
• Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning


UddannelsesGuiden: www.ug.dk
eVejledning: www.evejledning.dk


Vejledning for elever der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser


Ud over den kollektive vejledning tilbydes elever i 8. og 9. klasse, der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, gruppe- eller individuelle samtaler samt særligt tilrettelagte vejledningsforløb. Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og UU-vejleder. Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er uddannelsesvejleder Mette Birkkjær Hoeg, der er ansvarlig for vejledningen af denne gruppe elever.


Få flere informationer på UU Vejles hjemmeside: www.uuv.vejle.dk


TCBU


En sidste vigtig samarbejdspartner er TCBU (Tværfagligt Center for Børn og Unge).

Her får skolen sparring i forhold til børn med særlige udfordringer.

Skolen står for kontakten til TCBU. På skolen varetages denne kontakt af Tanja Broch Nielsen.

Vores kontaktperson ved TCBU er  psykologisk rådgiver Tina Stephensen.