Alle er mere end blot et tal

Vidensbyrd & eksamener

Vidnesbyrd


På Steiner Skolen i vejle får eleverne et fyldige udtalelser og vidnesbyrd til eleverne 4 gange i løbet af deres skoleliv.


Eleverne på vores skole bliver evalueret gennem såkaldte vidnesbyrd, som er skriftlige og personlige.


Eleverne modtager vidnesbyrd ved afslutningen af 3, 6, 8. og 9 klasse. Det overrækkes personligt til hver enkelt elev af klasselæreren.


Vidnesbyrdet beskriver elevens individuelle og sociale evner og muligheder og fortæller, hvordan eleven aktuelt arbejder i skolen.

Folkeskolernes afgangseksamen


Som den eneste Steinerskole i Danmark har vi folkeskolernes afgangseksamen i 9. klasse.


Dette har vi valgt for at give vores elever mulighed for at have en tryg platform, hvor de får afprøvet en prøvesituation, inden de kommer videre i uddannelsessystemet.


Generelt er 9. klasses skoleår, der hvor arbejdet frem mod afgangsprøven fylder mest. Dog vil der også i årgangen 8. klasse i nogle fag blive arbejdet mere og mere frem mod afgangsprøven.